Exjobbsidéer

Nedan presenteras några förslag på examensarbeten inom IT för samhällsutveckling.
Vi ser även gärna att sökande kommer med egna förslag.